Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Ngày 28/06/2021, Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ đề tài 24/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C36 “Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.