Nghiên cứu khoa học

Kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường: Khả năng áp dụng các giải pháp kỹ thuật Kinh tế tuần hoàn cho tỉnh Bến Tre

Ngày 08/12/2022, GS.TS. Lê Thanh Hải tham dự hội nghị công tác quản lý rác thải và kinh tế tuần hoàn năm 2022 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Minh Khôi chủ trì Hội nghị. Bên cạnh đó, gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố cùng ban, ngành cấp huyện tham gia