Nghiên cứu khoa học

IER đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các tỉnh Miền Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2022

Trong hai năm trở lại đây, Viện Môi trường và Tài nguyên đang tập trung mở rộng phạm vi nghiên cứu, tích cực hợp tác với các địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và Tài nguyên