Trang chủ Đào tạo Thư viện

Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệuDanh mục giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu


STT Tên tài liệu Tác giả Số trang Năm xuất bản
1 Ô nhiễm không khí Đinh Xuân Thắng 360 2000
2 Sinh thái môi trường ứng dụng Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 640 2000
3 Tiêu chuẩn xây dựng 51-84, Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình Lâm Minh Triết, Võ Kim Long 140 2003
4 Bảng tra thủy lực mạng lưới cấp – thoát nước Lâm Minh Triết và nhóm tác giả 390 2003
5 Xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp Lâm Minh Triết và nhóm tác giả 552 2004
6 Vi sinh vật môi trường Đỗ Hồng Lan Chi và nhóm tác giả 246 2004
7 Xử lý chất thải nguy hại Lê Thanh Hải 283 2006
8 Kỹ thuật môi trường Lâm Minh Triết và nhóm tác giả 765 2007
9 Từ điển Kỹ thuật Môi trường Anh-Việt Lâm Minh Triết và nhóm tác giả 476 2007
10 Con người và môi trường Lâm Minh Triết và nhóm tác giả 897 2008
11 Địa chất môi trường Huỳnh Thị Minh Hằng 286 2008
12 Phân tích hệ thống môi trường Chế Đình Lý 360 2009
13 Hoá học nước và nước thải Mai Tuấn Anh và nhóm tác giả 395 2009
14 Kiểm soát ô nhiễm không khí Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng 348 2009
15 Mô hình hoá môi trường Bùi Tá Long 456 2010
16 Công nghệ sinh học môi trường Lê Phi Nga và nhóm tác giả 596 2010
17 Công nghệ xử lý chất thải rắn Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Văn Phước 458 2010
18 Nguyên lý và công cụ quản lý môi trường Chế Đình Lý 386 2011
19 Công nghệ xử lý bùn Nguyễn Văn Phước 460 2012
20 Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học Nguyễn Văn Phước và nhóm tác giả 454 2012
21 Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường Chế Đình Lý 325 2012
22 Kỹ thuật lò đốt chất thải nguy hại Đinh Xuân Thắng 232 2012
23 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí Đinh Xuân Thắng 390 2012
24 Quy hoạch môi trường Phùng Chí Sỹ, Nguyễn Thế Tiến 314 2013
25 Hướng dẫn sử dụng mô hình phát thải EMISENS, khí tượng FVM, quang hóa TAPOM và các chương trình hỗ trợ Hồ Quốc Bằng, Hồ Minh Dũng 168 2014
26 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại Lê Đức Trung 464 2014
27 Bài tập thực hành Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long 441 2015
28 Độc học sinh thái Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Đào Thanh Sơn 378 2015
29 Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó Hồ Quốc Bằng 514 2016
30 Urban air pollution: From theory to practice Hồ Quốc Bằng 411 2016
31 Quản lý môi trường công nghiệp Lê Thanh Hải 352 2016
32 Quản lý môi trường đô thị Lê Thanh Hải 376 2017
33 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí (tái bản) Đinh Xuân Thắng 459 2019
34 Kiểm soát ô nhiễm không khí (tái bản) Nguyễn Đinh Tuấn 372 2019
35 Hệ hỗ trợ cảnh báo lũ, trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Kim Lợi 307 2019
36 Chất gây rối loạn nội tiết trong nguồn thải, nguồn nước thiên nhiên và giải pháp kiểm soát Nguyễn Phước Dân 591 2020
37 Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong sản xuất công nghiệp Đỗ Thị Thu Huyền 404 2020
38 Sinh thái cây Năng củ (Eleocharis dulcis) và kỹ thuật canh tác Lê Bửu Thạch, Đào Phú Quốc, Nguyễn Phi Ngà 107 2020
39 Kỹ thuật quan trắc và phân tích môi trường nâng cao Hồ Minh Dũng, Nguyễn Hải Âu 207 2020

 

IER miad layout 2