Trang chủ Thông tin liên hệ

Viện Môi trường và Tài nguyên (IER)

 Cơ sở 1: 
142 Tô Hiến Thành, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044.
 Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2: 
Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương,
Điện thọai: (84) 28 2253 8586

Thông tin liên hệ