Nghiên cứu khoa học

Thành quả đột phá trong Công bố khoa học quốc tế của Viện Môi trường và Tài nguyên năm học 2019 –2020

Tính từ giữa năm 2019 đến tháng 12/2020, cán bộ Viện đã đăng được tổng cộng 62 bài báo trong các tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus, và nếu chỉ tính riêng cho phạm vi năm 2020 Viện đã có 41 bài WoS/Scopus với tỷ lệ công bố quốc tế là 2.05 bài/tiến sĩ (cao hơn so với con số trung bình của ĐHQG là 0.94 bài/TS).