Trang chủ TCTV Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Liên hệ KHTĐ và MT

Thông tin liên hệ và gửi bài Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trườngBan biên tập Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên.


Hiện nay, quy trình tiếp nhận, phản biện và đăng bài đều được chuyển sang hệ thống online tại địa chỉ http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/index.

Để gửi bài báo vềTạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, tác giả vui lòng click vào đây để được hướng dẫn cụ thể. 

 

Địa chỉ liên hệ: 

Văn phòng Tạp chí thành viên Khoa học Trái đất và Môi trường, Tạp chí PT KH&CN

Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM

142 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM

Email: chuyensankhtdmt@hcmier.edu.vn, qlkh.ier@gmail.com

Điện thoại: 028. 2253 8586 - Exp: 143

 
IER miad layout 2