Quan hệ đối ngoại

Thư mời tham dự Hội thảo Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp (IER 25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự hội thảo IER-25 với chủ đề “Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp” và Hội thảo HealthyAir về “Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng”.