Trang chủ Nghiên cứu khoa học Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa họcLý lịch khoa học của một số cán bộ giảng dạy - nghiên cứu chủ chốt của Viện


        Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Môi trường và Tài nguyên – Viện nghiên cứu đầu tiên thuộc ĐHQG-HCM đã không ngừng phấn đấu và trở thành một Viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên ở khu vực phía Nam, đóng góp tích cực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên trải rộng từ Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây nguyên, cũng như các tỉnh miền Trung. (Brochure 2020)

       Viện hiện có tổng cộng 170 cán bộ - công nhân viên, trong đó hơn 50% có trình độ thạc sỹ trở lên, với 20 người có trình độ tiến sỹ, 8 giáo sư và phó giáo sư. Các các bộ giảng dạy, nghiên cứu của viện đa số được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực như Khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường, hóa học môi trường, kinh tế môi trường, tin học môi trường, viễn thám và GIS, sinh thái và độc học,.....

Họ và tên

Học hàm, năm phong

Học vị, nước, năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Chức vụ, Đơn vị

LLKH

Lê Thanh Hải

GS, 2017

TS, Áo, 2000

Quản lý môi trường đô thị và KCN

Viện trưởng

LLKH

Châu Nguyễn Xuân Quang PGS, 2015 TS, Nhật Bản, 2008 Thủy văn, thủy lực, quản lý tài nguyên nước Phó Viện trưởng LLKH

Chế Đình Lý

PGS, 2014

TS, Slovakia, 1992

Quản lý tài nguyên nông lâm nghiệp

Nguyên Phó viện trưởng, GVCC 

LLKH

Nguyễn Thanh Hùng

-

TS, Việt Nam, 2013

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Quản lý tài nguyên

LLKH

Hồ Quốc Bằng

PGS, 2016

TS, Thụy Sĩ, 2010

Quản lý môi trường không khí và Hóa phân tích

Giám đốc TT Nghiên cứu ONKK và BĐKH

LLKH

Lê Đức Trung

PGS, 2014

TS, Nhật Bản, 2004

Kỹ thuật Môi trường

Trưởng phòng Công nghệ MT

LLKH

Nguyễn Hải Âu

-

TS, Việt Nam,2017

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

LLKH

Đào Phú Quốc

 -

ThS, Việt Nam, 2008

Sinh thái học-môi trường

Phó giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững và Đa dạng sinh học

LLKH

Nguyễn Như Hiển

 -

TS, Việt Nam, 2017

Công nghệ môi trường

Giám đốc Trung tâm công nghệ môi trường (CEFINEA)

Trưởng phòng TN Công nghệ môi trường

LLKH

Nguyễn Thị Phương Thảo

-

ThS. NCS, Việt Nam

Quản lý môi trường

Phó phòng Quản lý Môi trường

LLKH

Bùi Thị Như Phượng

-

ThS, Việt Nam, 2005

Kỹ thuật môi trường

Trưởng phòng TN CLMT

LLKH

Trịnh Bảo Sơn

 -

TS, Anh

Công nghệ môi trường

Phó phòng PTN Độc học môi trường

LLKH

Phạm Quốc Khánh

-

ThS, Việt Nam, 2011

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch

LLKH

Đỗ Thị Thu Huyền

-

TS, Áo, 2012

Quản lý môi trường đô thị và KCN

Trưởng phòng QLKH và QHĐN

LLKH

Hồ Minh Dũng

-

TS, Việt Nam, 2011

Hóa và ô nhiễm không khí

Trưởng phòng Đào tạo- Sau đại học

LLKH

Lê Hữu Quang

- TS, Đài Loan, 2020 Môi trường đất và nước Giám đốc Trung tâm WACC LLKH
Trần Đức Dũng -  TS, Hà Lan, 2018  Thủy văn và Quản lý tài nguyên nước Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm WACC LLKH
Thái Vũ Bình - TS, Việt Nam, 2017 Môi trường đất và nước  Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Kỹ thuật Sinh thái và Môi trường LLKH
Trà Văn Tung   TS, Thái Lan, 2018 Kỹ Thuật Môi trường Phó phòng Công nghệ Môi trường LLKH
IER miad layout 2