Nghiên cứu khoa học

Viện Môi trường và Tài nguyên đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

    Từ năm 2020 đến nay, Viện Môi trường và Tài nguyên đã và đang tích cực đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện các đề tài, dự án về Khoa học và Công nghệ…