Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2022 - 2023Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì, chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 - 2023


Thời gian nhận hồ sơ:  đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2022.

Hồ sơ dự tuyển vui lòng gửi về:
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Lưu ý:
- Các biểu mẫu liên quan được đính kèm theo email này và đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tại địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Hoạt động quản lý KH&CN.
- Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thay cho văn bản thông báo đến từng đơn vị, cá nhân dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản lý khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang), điện thoại: 0296.3953.990 hoặc email: qlkhag@gmail.com.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: Biểu mẫu, Công văn