Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022 của tỉnh Sóc TrăngThông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng


Hồ sơ đề xuất theo hướng dẫn tại thông báo số 61/TB-KHCN trước ngày 22/8/2022.
Hồ sơ gửi về các địa chỉ sau:
1. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở KHCN tỉnh Sóc Trăng - Số 217 Trần Bình Trọng, P2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
2. Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TPHCM, hộp thư: huongpt@vnuhcm.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ.
3. Phòng QLKH-QHĐN để theo dõi và hỗ trợ. 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.