Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Đề xuất dự án tỉnh Quảng Ngãi thực hiện từ năm 2023Đề xuất dự án tỉnh Quảng Ngãi thực hiện từ năm 2023


Hồ sơ đề xuất theo hướng dẫn tại thông báo số 926/TB-KHCN trước ngày 15/8/2022.

Hồ sơ gửi về các địa chỉ sau:

1. Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi, số 202A, Trường Chinh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Bản điện tử gửi đến hộp thư qlkh-skh@quangngai.gov.vn

2. Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, email: huongpt@vnuhcm.edu.vn để theo dõi và hỗ trợ

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.