Trang chủ Giới thiệu chung Thông điệp của Viện trưởng

Thông điệp của Viện trưởng"Viện sẽ tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tăng cường các hoạt động KHCN, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, ổn định và phát triển toàn diện Viện. Viện sẽ cố gắng nỗ lực từng bước cải tiến và chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm phát huy truyền thống, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững như trong chiến lược phát triển của Viện đề ra." - GS.TS. Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên. 


GS.TS. Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên

 

Kính thưa: Quí Thầy Cô, Quí phụ  huynh, cùng các Nghiên cứu sinh, học viên cao học

                   và Toàn thể cán bộ, viên chức của Viện MT&TN

 

      Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Môi trường và Tài nguyên vinh dự là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành môi trường, là trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Toàn Viện hiện có hơn 200 cán bộ, giảng viên và công nhân viên, 100% giảng viên của Viện đạt chuẩn theo qui định của Nhà nước. Đến nay, Viện đã đào tạo cho đất nước gần 1000 Thạc sĩ, 40 Tiến sĩ. Những ThS Ts được đào tạo tại Viện đã phát huy tốt được năng lực của mình, nhiều người đã trở thành chuyên gia đầu ngành, những cán bộ chủ chốt ở Trung ương và địa phương tại các tỉnh phía Nam, góp phần vào sự phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường của khu vực. Viện đã đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào việc cải thiện, quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường.

     Về đào tạo, Viện đang đào tạo Nghiên cứu sinh thuộc 4 chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật môi trường; Độc học Môi trường, Môi trường Đất và Nước; Đào tạo học viên Cao học thuộc 02 chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Hầu hết các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã xác định đúng đắn mục đích và động cơ học tập, ra sức phấn đấu và rèn luyện. Những cố gắng của các Thầy, Cô giáo và các bạn học viên đã thể hiện bằng những kết quả cao về đào tạo. 

      Về hoạt động KHCN là hoạt động thật sự khởi sắc của Viện:

     + Viện triển khai nhiều đề tài NCKH lớn cấp quốc gia, các chủ đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực BVMT và sử dụng hợp lý TNTN ở các tỉnh thành trong cả nước; và nhiều đề tài thuộc CT NCKH và PTBV vùng TNB. 

     + Viện cũng thực hiện nhiều đề tài cấp ĐHQG loại B và C, cũng như nhiều đề tài cấp Tỉnh/Thành phố như TPHCM, Bình Dương, An Giang, Tiền Giang....  

     Về công bố khoa học, trong năm qua, công bố khoa học của Viện cũng đã được chú trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Viện có tổng cộng 30 công bố khoa học (20 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế; 10 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và tham dự các hội thảo khoa học quốc tế). Đây là năm đầu tiên Viện có số lượng công bố quốc tế cao, đạt chỉ tiêu trên 1 bài ISI/1 TS.

     Về hoạt động HTQT: Viện luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế phục vụ cho các mục tiêu NCKH và Đào tạo SĐH của mình. Nhiều dự án hợp tác quốc tế với Hàn Quốc, Hà Lan, CHLB Đức, CH Áo... được tiếp tục thực hiện. 

      Bên cạnh đó, Viện cũng đã làm tốt công tác chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đưa được nhiều tiến bộ khoa học vào thực tiễn, góp phần bảo vệ môi trường ở các khu công nghiệp và đô thị. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện (như công trình xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn và chất thải công nghiệp nguy hại, các dự án qui hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên, các công trình hạ tầng môi trường đô thị, khu công nghiệp và nông thôn…) đã được chuyển giao và ứng dụng thực tiễn tốt. 

      Với những thành tựu đã đạt được trong năm học qua, Viện đã nhận được nhiều khen thưởng từ các cấp cho các cá nhân và tập thể, bao gồm các danh hiệu cấp Viện, cấp ĐHQG, cấp Bộ GDĐT; trong đó có Cờ thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể Viện, và các cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Chính phủ và Huân chương lao động hạng 3. Tất cả các thành tựu nêu trên là do sự đóng góp của toàn thể cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ của Viện, các thầy cô mời giảng cùng toàn thể học viên. 

      Viện sẽ tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tăng cường các hoạt động KHCN, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, ổn định và phát triển toàn diện Viện. Viện cũng sẽ cố gắng nỗ lực kiến nghị các cấp Lãnh Đạo để từng bước cải tiến và chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm phát huy truyền thống, tận dụng tối đa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững như trong chiến lược phát triển của Viện đề ra. Mặc dù phía trước vẫn còn đó nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng, truyền thống, nội lực và quyết tâm của Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ giúp Viện thực hiện thành công các nhiệm vụ mới. 

      Tôi xin thay mặt lãnh đạo Viện, các Thầy Cô giáo và các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong toàn Viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã luôn chỉ đạo và tạo điều kiện cho Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

      Cuối cùng, tôi xin kính chúc các Thầy Cô giáo, toàn thể cán bộ, công nhân viên và các học viên dồi dào sức khỏe, dạy tốt, học tốt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

       Xin trân trọng cảm ơn! 

GS.TS. Lê Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên.