Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Hội thảo Định hướng KHCN BVMT, phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh phía NamNgày 27 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08/21-30 tổ chức Hội thảo “Định hướng khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Nam”.


Hội thảo diễn ra tại Hội trường Hòa Bình, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ: TS. Lê Yên Dung và TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – các Phó Vụ Trưởng vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự Nhiên, Ông Nguyễn Quyết Chiến – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; PGS.TS. Đào Ngọc Chiến – Giám đốc Văn phòng các Chương trình Trọng điểm cấp Nhà nước, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” Mã số KC.08/21-25: GS.TS. Trần Đình Hoà – Chủ nhiệm Chương trình và GS. TS. Lê Thanh Hải – Phó Chủ nhiệm Chương trình cùng các nhà khoa học và các nhà quản lý đến từ các tỉnh thành khu vực Phía Nam.
Với mục tiêu xác định được rõ các thách thức và những vấn đề lớn về Môi trường, Thiên tai và BĐKH cần tiếp tục quan tâm ưu tiên nghiên cứu; và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và trao đổi, cập nhật thông tin giữa các tổ chức khoa học, các nhà quản lý từ Trung ương đến địa phương để nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ và định hướng các sản phẩm khoa học để bảo đảm đạt được các mục tiêu, nội dung và sản phẩm cuối cùng của chương trình, tại hội thảo các đại biểu đã được giới thiệu về khung chương trình KC.08/21-30, một số quy định mới về trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước tại Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN và một số quy định mới trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia. Bên cạnh đó các nhà khoa học cũng đã trình bày một số báo cáo khoa học về các vấn đề nổi cộm liên quan đến môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực phía Nam và định hướng nghiên cứu trong tương lai. 
Các nhà khoa học của Viện Môi trường và Tài nguyên đã tích cực đóng góp cho Chương trình với hai báo cáo tham luận về: “Định hướng nghiên cứu xử lý chất thải nông nghiệp dựa trên nền tảng kinh tế tuần hoàn cho khu vực ĐBSCL” (GS.TS. Lê Thanh Hải, Viện trưởng, Phó chủ nhiệm Chương trình) và “Thực trạng những vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu khu vực ĐBSCL” (PGS.TS. Hồ Quốc Bằng). 
Một số hình ảnh tại hội thảo: