Quan hệ đối ngoại

Lễ treo biển Phòng thí nghiệm liên kết quốc tế với Viện Lực học và Khoa học Công trình, Đại học Thượng Hải

Sáng ngày 23/04/2024, lễ treo biển Phòng thí nghiệm (PTN) liên kết quốc tế về Kỹ thuật Địa chất và Môi trường giữa Viện Môi trường và Tài nguyên (MT&TN), Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Viện Lực học và Khoa học Công trình (LH&KHCT), Đại học Thượng Hải (ĐHTH) được tổ chức tại tòa nhà Lehuxin, ĐHTH.