Trang chủ Quan hệ đối ngoại Tin tức QHĐN

Viện MT&TN cùng với ĐH TN&MT TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực môi trường và Tài nguyênSáng ngày 20/1/2021, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM cùng với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã ký kết thoả thuận hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên.


         Với mục tiêu phát huy có hiệu quả nguồn lực khoa học và công nghệ, trao đổi và đào tạo nguồn nhân lực của hai đơn vị; khuyến khích và tạo điều kiện để các nhà khoa học hai bên tham gia giải quyết các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của mỗi bên; triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, các phát minh, sáng chế vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng.
           Buổi lễ có sự tham gia của Ban Lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của hai đơn vị. Về phía Viện Môi trường và Tài nguyên có mặt của 

  • GS. TS. Lê Thanh Hải – Viện trưởng 
  • PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang – Phó Viện trưởng

và các Trưởng phòng ban, giám đốc các Trung tâm trực thuộc

Hình: Đoàn công tác Viện Môi trường và Tài nguyên

Về phía trường ĐH Tài nguyên và Môi trường có mặt của:

  • PGS.TS. Huỳnh Quyền – Hiệu trưởng
  • PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng KHCN&QHĐN, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.

Hình: Đoàn Đại học Tài nguyên và Môi trường

        Tại buổi lễ, hai đơn vị đã thảo luận về các định hướng hợp tác trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, tập trung vào thế mạnh mỗi đơn vị cụ thể:

1. Cùng nhau tham gia tư vấn và hợp tác xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan đến thế mạnh của mỗi đơn vị.

2. Hai đơn vị cùng nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ: cùng sẵn sàng tham gia và hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề đột xuất về khoa học và công nghệ xuất hiện tại mỗi đơn vị; xem xét tạo điều kiện để các cán bộ, học viên, sinh viên của hai bên sử dụng các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm hiện có của mỗi bên để phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đồng thời cử cán bộ tham gia thực hiện hoặc hướng dẫn.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ: phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu các kết quả khoa học và công nghệ của mỗi bên; hỗ trợ xây dựng các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực có mối quan tâm chung; thường xuyên trao đổi các ấn phẩm thông tin.

4. Hai bên cùng có biện pháp tích cực để tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn.

        GS. TS Lê Thanh Hải tin tưởng rằng việc ký kết biên bản hợp tác này sẽ tạo nên mối gắn kết bền vững: 1. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: hai đơn vị sẽ  cùng nhau đẩy mạnh phát triển các nghiên cứu đỉnh cao và thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước, cũng như chuyển giao các công nghệ phục vụ cộng đồng, bảo vệ môi trường và phục vụ cho sự phát triển bền vững theo xu hướng của thế giới; 2. Trong lĩnh vực đào tạo: hai đơn vị sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo thế hệ mới vững chuyên môn- chắc tay nghề từ bậc đại học đến sau đại học.

Hình: Lãnh đạo hai đơn ký kết Biên bản ghi nhớ

Hình: Lãnh đạo hai đơn ký kết Biên bản ghi nhớ

Hình: Hai đơn vị chụp hình lưu niệm.