Trang chủ Quan hệ đối ngoại Tin tức QHĐN

Viện MT&TN tăng cường các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước trong quý III và quý IV năm 2021Năm 2021, cả nước bị ảnh hưởng nặng nề với dịch bệnh Covid-19. Viện Môi trường và Tài nguyên cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này khi tất cả các hoạt động Khoa học công nghệ, Hợp tác trong và ngoài nước đều bị ngừng trệ. Tuy nhiên, với sự chủ động vốn có, sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, trong giai đoạn Quý III, quý IV của năm 2021, các hoạt động hợp tác đã và đang được triển khai liên tục và đạt được nhiều thành quả.


Ngày 15/10/2021, bằng hình thức trực tuyến, Viện Môi trường và Tài nguyên phối hợp cùng Đại học Dublin tổ chức thành công hội thảo trực tuyến IER-25 với chủ đề “Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp” và Hội thảo HealthyAir về “Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng”. Hội thảo đã tạo điều kiện để các nhà khoa học và quản lý trong lĩnh vực môi trường và sinh thái hiểu biết tốt hơn các vấn đề thực tế của khu vực nói chung và Việt nam nói riêng, mở rộng giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực sinh thái, môi trường và biến đổi khí hậu. Hội thảo cũng là dịp để các nhà khoa học của Việt Nam và Quốc tế giới thiệu và công bố các công trình khoa học của mình với cộng đồng khoa học, tạo quan hệ tốt để phát triển thành các mối quan hệ hợp tác trong thời gian sắp tới.
 


 

Cũng trong ngày 15/10/2021, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Dịch vụ MobiFone KV2 (MobiFone) cùng thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển giải pháp về môi trường, liên quan đến: 
-  Nghiên cứu giải pháp công nghệ và vận hành hệ thống quan trắc môi trường không khí 

  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone sẽ cùng nhau nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền dữ liệu và giải pháp công bố thông tin chất lượng môi trường không khí ra cộng đồng.
  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone sẽ cùng tiếp tục nghiên cứu vận hành mạng lưới quan trắc hiệu quả.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

  • Hai bên khuyến khích và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc và các thành viên của mỗi bên tích cực hợp tác phát triển các thiết bị quan trắc và giám sát tài nguyên và môi trường
  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp của hai bên.

 

Ngày 04/11/2021, Viện Môi trường và Tài nguyên đã đón tiếp đoàn Trung tâm CARE và các Giáo sư từ Cộng hòa Pháp để thảo luận về các mối quan tâm chung và các hợp tác nghiên cứu trong tương lai. 


Ngày 16/11/2021, Viện Môi trường và Tài nguyên đã có cuộc họp trực tuyến với Cenviro Pte Ltd Malaysia, CAHRRT, USSH- HCM, VNU – HCM. Cuộc họp đã diễn ra rất thành công, cả 3 bên đều hy vọng về một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển gia công nghệ liên quan đến xử lý chất thải.