Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Thông báo Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện (IER 25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR 2021Hội thảo Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp (IER 25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR –Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng


Hội thảo Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp (IER25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR -

Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng.

15/10/2021 - Workshop in Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1. GIỚI THIỆU:

Hội thảo IER25 với chủ đề "Quản lý môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp" và HealthyAIR về "Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng" nhằm tạo ra một nền tảng cho các nhà khoa học, quản lý trao đổi, giao lưu, trình bày, chia sẻ và thảo luận về quản lý tài nguyên, môi trường và BĐKH phục vụ phát triển bền vững khu vực Đô thị và Công nghiệp.

Viện Môi trường và Tài nguyên cùng Đại học Dublin trân trọng kính mời sự tham gia, đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý từ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, ... cũng như cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước).

2. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO:

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (IER-25 Workshop): Các nghiên cứu mới nhất liên quan quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Kỹ thuật môi trường (IER-25 Workshop): Các công nghệ và kỹ thuật xử lý môi trường nước sinh hoạt, nước thải, khí, chất thải rắn, vv… theo hướng phát triển bền vững.

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên, môi trường, Ô nhiễm không khí và BĐKH (HealthyAIR Workshop): Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực Quản lý tài nguyên, môi trường và BĐKH, công nghệ học máy trong mô hình ô nhiễm không khí, Internet vạn vật trong giám sát ô nhiễm, công nghệ trí tuệ nhân tạo định lượng tác động ô nhiễm không khí và BĐKH.

3. HỘI ĐỒNG DANH DỰ:

International

- Dr. Ricardo Simon Carbajo – Director of Innovation & Development, Ireland’s Centre for Applied AI, University College Dublin, Ireland.

- Dr. Rajnish Rakholia – Researcher Scientist, Ireland’s Centre for Applied AI, University College Dublin, Ireland.

Vietnam

- GS.TS. Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM).

- PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang – Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM).

4. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

- GS.TS. Nguyễn Kim Lợi – Đại học Nông Lâm TPHCM

- TS. Le Quan, Ireland’s Centre for Applied AI, University College Dublin

- TS. Nguyen Duc Hiep, NSW, Australia

- PGS.TS. Lê Đức Trung - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- PGS.TS. Hồ Quốc Bằng - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- PGS.TS Nguyễn Hồng Quân – Viện Kinh tế Tuần Hoàn (ĐHQG-HCM)

- PGS.TS. Ngô Xuân Quảng, Viện Sinh học Nhiệt đới (Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ)

- TS. Nguyễn Thanh Hùng - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- TS. Thái Vũ Bình - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- TS. Trần Đức Dũng - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- TS. Đỗ Thị Thu Huyền - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM) – Thư ký hội thảo

- TS. Hồ Minh Dũng - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- TS. Nguyễn Hải Âu - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- TS. Nguyễn Như Hiển - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

- ThS. Phạm Quốc Khánh - Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM)

5. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM): Đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo,

- Ireland’s Centre for Applied AI (CeADAR), University College Dublin, Ireland

6. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN: Hội thảo dự kiến diễn ra trong 1 ngày 15/10/2021

Các mốc thời gian quan trọng

- Thông báo:                                                11/09/2021

- Thời hạn nhận Tóm tăt:                               30/09/2021

- Thông báo chấp nhận báo cáo tại hội thảo:    05/10/2021

- Xác nhận đăng ký tham gia và báo cáo:        10/10/2021

- Ngày hội thảo:                                           15/10/2021

7. THƯ KÝ HỘI THẢO:

- TS. Đỗ Thị Thu Huyền, Viện Môi trường và Tài nguyên

Điện thoại: +84 28 22684567 – Ext: 143

Email:  qlkh.ier@gmail.com

Website: http://www.hcmier.edu.vn

- PGS.TS. Hồ Quốc Bằng, Đồng giám đốc dự án HealthyAIR

Điện thoại: +84 (0)906834630

Email: bangquoc@yahoo.com;

Web site: https://hcmc.healthyair.info/

8. THỂ LỆ GỬI BÀI:

Báo cáo tóm tắt không quá 600 từ, có đầy đủ tiêu đề, thông tin chi tiết về các tác giả và phần trình bày ngắn gọn về nội dung nghiên cứu. Form nộp bài tóm tắt cho hội thảo tại đây.

Các báo cáo tóm tắt được chọn sẽ được mời trình bày tại Hội thảo.

9. ĐĂNG KÝ: 

Form đăng ký tham dự hội thảo tại đây.

10. XUẤT BẢN:

- Kỷ yếu hội thảo (chỉ in tóm tắt của các bài báo cáo tại hội thảo)

- Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - Tạp chí thành viên Khoa học trái đất và Môi trường (Không bắt buộc). Website:stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee

Vui lòng xem thêm các flyer hội thảo tại đây: flyer tiếng Anh, flyer tiếng Việt.