Trang chủ Đào tạo Thư viện

Danh sách tên đề tài LATS đã bảo vệDanh sách tên đề tài LATS đã bảo vệ:


STT Họ Tên Tên luận án Chuyên ngành Tên GVHD Ngày bảo vệ Ghi chú
1 NGUYỄN ĐINH TUẤN Đánh giá hiện trạng phát thải ô nhiễm không khí do sản xuất công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu công nghệ xử lý khí thải cho một số ngành công nghiệp điển hình Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Trần Ngọc Chấn

GS.TS. Lâm Minh Triết

05/08/2002 Tóm tắt Luận án
2 ĐINH XUÂN THẮNG Nghiên cứu  phương pháp lọc ướt ứng dụng hiệu ứng xoáy kết hợp với phương pháp tạo xung đánh tơi dung môi hấp thụ để tăng hiệu quả lọc bụi và khí độc Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Trần Ngọc Chấn

TS. Nguyễn Văn Quán

06/08/2002 Tóm tắt Luận án
3 NGUYỄN QUỐC BÌNH Nghiên cứu công nghệ thích hợp xử lý chất thải rắn do khai thác và vận chuyển dầu mỏ Việt nam Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Lâm Minh Triết

TS. Nguyễn Văn Phước

25/09/2003 Tóm tắt Luận án
4 NGUYỄN NGỌC BÍCH Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước thải ngành chế biến cao su Việt nam Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Lâm Minh Triết

GS.TSKH. Lê Huy Bá

13/12/2003 Tóm tắt Luận án
5 TRẦN MINH CHÍ Nghiên cứu xử lý nước rỉ bãi rác bằng công nghệ sinh học kị khí UASB ở quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ

GS.TS. Lâm Minh Triết

14/04/2006 Tóm tắt Luận án
6 LÊ VĂN LỮ Nghiên cứu mô hình hóa sự hình thành NOx, CO và biện pháp kỹ thuật làm giảm nồng độ của chúng trong khí thải lò công nghiệp đốt nhiên liệu dầu FO Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

GS.TS. Đào Văn Lượng

07/09/2006 Tóm tắt Luận án
7 TÔN THẤT LÃNG Nghiên cứu mô hình thực nghiệm xử lý kỵ khí tốc độ cao để xử lý nước thải phát sinh từ công nghiệp dệt nhuộm Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Đào Văn Lượng

PGS.TS. Trần Linh Thước

22/11/2006 Tóm tắt Luận án
8 PHAN THU NGA Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thống nhất môi trường trong khu công nghiệp Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS Lâm Minh Triết

TS. Nguyễn Trung Việt

27/12/2006 Tóm tắt Luận án
9 NGUYỄN VĂN DŨNG Nghiên cứu xử lý thành phần thuốc nhuộm azo trong môi trường nước bằng quá trình quang xúc tác trên TiO2 hoạt hóa Công nghệ Nước và Nước thải

GS.TS. Đào Văn Lượng

PGS.TS. Cao Thế Hà

04/04/2007 Tóm tắt Luận án
10 LÊ THƯỢNG MÃN Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng Ozon với quá trình lọc dị thể Công nghệ Nước và Nước thải

PGS.TS. Phan Minh Tân

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

31/10/2008 Tóm tắt Luận án
11 NGUYỄN THẾ TIẾN Nghiên cứu phương pháp luận và qui trình xây dựng quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp – thử nghiệm tại thành phố Đà Nẵng Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

25/11/2008 Tóm tắt Luận án
12 LÊ CÔNG NHẤT PHƯƠNG Nghiên cứu ứng dụng nhóm vi khuẩn anammox trong xử lý nước thải nuôi heo Công nghệ môi trường nước và  nước thải

PGS.TSKH. Ngô Kế Sương

TS. Lê Phi Nga

12/05/2009 Tóm tắt Luận án
13 BÙI TRẦN VƯỢNG Xây dựng quy trình bổ sung nhân tạo nước dưới đất bằng phương pháp bồn thấm tại các đồng bằng Nam Trung Bộ Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

GS.TSKH. Nguyễn Thị Kim Thoa

TS. Đỗ Tiến Hùng

19/06/2009 Tóm tắt Luận án
14 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nghiên cứu các biện pháp tổng hợp, khả thi nhằm quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Công nghệ môi trường chất thải rắn

GS.TS. Lâm Minh Triết

TS. Nguyễn Trung Việt

22/08/2009 Tóm tắt Luận án
15 NGUYỄN XUÂN HOÀN Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tái sử dụng nước thải sinh hoạt ngay tại nguồn Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải

PGS.TSKH. Ngô Kế Sương

TS. Ngô Hoàng Văn

09/02/2010 Tóm tắt Luận án
16 LÝ NGỌC MINH Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá sự cố môi trường trong sử dụng khí hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

TS. Nguyễn Văn Quán

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

27/08/2010 Tóm tắt Luận án
17 LƯƠNG VĂN VIỆT Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phát triển đô thị tới khí quyển lớp biên, thử nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Vũ Thanh Ca

GS.TS. Alain Clappier

21/01/2011 Tóm tắt Luận án
18 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG Nghiên cứu xử lý nước thải tinh bột mì bằng công nghệ sinh học Hybrid Công nghệ Môi trường Nước và Nước thải

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

TS. Nguyễn Trung Việt

02/07/2011 Tóm tắt Luận án
19 HỒ MINH DŨNG Ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh: xác định hệ số phát thải chất ô nhiễm và mô hình hóa chất lượng không khí Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

GS.TS. Alain Clappier

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

20/07/2011 Tóm tắt Luận án
20 NGUYỄN THỊ THANH MỸ Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại vùng đất ngập nước ven biển phía Nam Việt Nam (trường hợp cụ thể tại vùng đất ngập nước Cần Giờ, TP.HCM) Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Văn Phước

GS.TS. Lâm Minh Triết

20/08/2011 Tóm tắt Luận án
21 TRẦN THỊ VÂN Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ đô thị dưới tác động của quá trình đô thị hóa bằng phương    pháp viễn thám và GIS, trường hợp khu vực thành phố Hồ Chí Minh Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Hoàng Thái Lan

PGS. TS. Lê Văn Trung

05/10/2011 Tóm tắt Luận án
22 TRẦN ANH TUẤN Nghiên cứu, đề xuất mô hình cấp nước ổn định, an toàn cấp vùng đối với các đô thị – khu công nghiệp vùng bán đảo Cà Mau phù hợp với vùng Đồng bằng sông Cửu Long Môi trường Đất và Nước

GS.TS. Lâm Minh Triết      

TS. Ngô Hoàng Văn

08/10/2011 Tóm tắt Luận án
23 NGÔ ĐỨC CHÂN Nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất vùng lưu vực sông Sài Gòn Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ

TS. Đỗ Tiến Hùng

03/01/2012 Tóm tắt Luận án
24 NGUYỄN MINH LÂM Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải và đề xuất các giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông tỉnh Long An Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

GS.TS. Lâm Minh Triết

GS.TS. Gunter Meon

14/04/2013 Tóm tắt Luận án
25 NGUYỄN THANH HÙNG Ứng dụng kinh tế môi trường trong khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông – thử nghiệm ở vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

GS.TS. Lâm Minh Triết

TS. Trần Hồi Sinh

21/11/2013 Tóm tắt Luận án
26 HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng đất hợp lý cho các khu vực khai thác đá xây dựng và sét ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

GS.TS. Trần An Phong

TS. Hoàng Thị Thanh Thủy

06/06/2014 Tóm tắt Luận án
27 PHẠM ANH ĐỨC Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng nước dựa vào động vật không xương sống cỡ lớn ở đáy cho hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai Môi trường đất và nước

PGS.TS. Lê Phi Nga

TS. Lê Phát Quới

07/06/2014 Tóm tắt Luận án
28 VÕ ANH TUẤN Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị Công nghệ môi trường nước và nước thải

PGS.TS. Nguyễn Văn Tín

TS. Ngô Hoàng Văn

01/09/2015 Tóm tắt Luận án
29 VÕ THANH TỊNH Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững đới bờ áp dụng thí điểm cho điều kiện tỉnh Bình Định Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Chế Đình Lý

PGS.TS. Lương Văn Thanh

14/01/2016 Tóm tắt Luận án
30 CHU VÂN HẢI Nghiên cứu dư lượng chất độc các PCDD/F trong các thành phần của môi trường ở khu vực phía Nam Việt Nam Độc tố học môi trường

PGS.TS. Mai Tuấn Anh

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

02/06/2016 Tóm tắt Luận án
31 NGUYỄN HẢI ÂU Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chất lượng nước – Nghiên cứu điển hình: lưu vực sông Thị Tính Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Lê Thanh Hải

PGS.TS. Vũ Văn Nghị

19/01/2017 Tóm tắt Luận án
32 TRẦN VĂN THANH Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đánh giá sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Điển hình ngành chế biến tinh bột Quản lý tài nguyên và môi trường

PGS.TS. Lê Thanh Hải

GS.TS. Hanz Schnitzer

05/04/2017 Tóm tắt Luận án
33 NGUYỄN THANH PHONG Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước rỉ rác phù hợp với điều kiện Bình Dương Công nghệ môi trường nước và nước thải

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

PGS.TS. Lê Đức Trung

12/05/2017 Tóm tắt Luận án
34 BÁO VĂN TUY Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh Ninh Thuận và đề xuất các giải pháp thích ứng Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn

GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng

20/06/2017 Tóm tắt Luận án
35 CAO THỦY TIÊN Nghiên cứu khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm nguồn nước và đề xuất biện pháp bảo vệ nguồn nước sông Thị Tính Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

TS.Lê Thị Quỳnh Hà

25/01/2018 Tóm tắt Luận án
36 NGUYỄN NHƯ HIỂN Nghiên cứu xử lý Nitơ trong nước thải chế biến mủ cao su kết hợp quá trình nitrit hóa bán phần – Anammox trong hệ bùn lơ lửng và bùn giá thể Công nghệ môi trường nước và nước thải

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

PGS.TS. Lê Đức Trung

07/02/2018 Tóm tắt Luận án
37 NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊN Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và đất lưu vực sông Srepok Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

09/05/2018 Tóm tắt Luận án
38 HOÀNG THI TUYẾT NHUNG Nghiên cứu khử trùng nước bằng vật liệu Ag-TiO2-SiO2 được điều chế bằng phương pháp sol-gel Kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Nguyễn Văn Sức

PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh

29/05/2018 Tóm tắt Luận án
39 NGUYỄN THI TỊNH ẤU Xây dựng hệ thống hỗ trợ quyết định không gian trong quản lý bền vững lưu vực sông: Áp dụng trường hợp lưu vực sông Dakb'la, tỉnh Kon Tum, Việt Nam Sử dụng và Bảo vệ Tài nguyên Môi trường

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

TS. Ngô An

12/06/2018 Tóm tắt Luận án
40 NGUYỄN THỊ KIM LINH Nghiên cứu quá trình vận chuyển crôm từ môi trường rừng ngập mặn lên cây Đước (Rhizophora apiculata Blume) - Trường hợp rừng ngập mặn Long Thành - Đồng Nai Kỹ thuật môi trường

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

GS.TS. Otto Richter

29/06/2018 Tóm tắt Luận án
41 MAI THỊ THU THẢO Nghiên cứu tính toán tải lượng phát thải khí ô nhiễm từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CH4, H2S, NH3, Methyl Mercaptan) và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường không khí thành phố Hồ Chí Minh Công nghệ môi trường không khí

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

17/07/2018 Tóm tắt Luận án
42 PHẠM THI THANH HÒA Công nghệ xử lý bùn thải giấy theo hướng tái sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol Kỹ thuật môi trường

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

TS. Phạm Thị Thu Hằng

18/07/2018 Tóm tắt Luận án
43 TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của   mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR) Kỹ thuật môi trường PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 09/07/2019 Tóm tắt Luận án
44 VŨ THÙY LINH Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Quản lý tài nguyên và môi trường

GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

TS. Hồ Minh Dũng

02/12/2021 Tóm tắt Luận án
45 NGUYỄN HIỀN THÂN Đánh giá và dự đoán chất lượng nước bằng mạng nơ-ron nhân tạo – Trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai Quản lý tài nguyên và môi trường

PGS.TS. Chế Đình Lý

GS.TS. Phạm Văn Tất

31/5/2022 Tóm tắt Luận án
46 TRƯƠNG CÔNG PHÚ Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Tây Ninh Quản lý tài nguyên và môi trường

PGS.TS. Chế Đình Lý

PGS.TS. Bùi Xuân An

 27/10/2022 Tóm tắt Luận án
47 TRẦN THỊ KIM Xây dựng mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và hình thái đáy trong hệ tọa độ cong – áp dụng tính toán cho một số trường hợp ở đồng bằng Sông Cửu Long Quản lý tài nguyên và môi trường

GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng

GS.TS. Nguyễn văn Phước

 06/01/2023 Tóm tắt Luận án

 

Thông tin khác