Trang chủ Đào tạo Giới thiệu đào tạo

Sinh hoạt học thuật LATS - NCS Trương Công PhúSinh hoạt học thuật LATS - NCS Trương Công Phú


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trương Công Phú với đề tài: “Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện: trường hợp nghiên cứu Tỉnh Tây Ninh”.

Chuyên ngành                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Trương Công Phú

Thời gian                                : Lúc 14h00,  thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019.

 Địa điểm                                : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh.

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác