Trang chủ Đào tạo Giới thiệu đào tạo

Lịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Trần Thị KimLịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Trần Thị Kim:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim với đề tài: Xây dựng mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và hình thái đáy trong hệ tọa độ cong – áp dụng tính toán cho một số trường hợp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long ".

Ngành                                     : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                               : 9.85.01.01

Người hướng dẫn                  : GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng

                                                   GS.TS. Nguyễn Văn Phước

Thời gian                                : 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 06 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm                                :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác