Trang chủ Đào tạo Giới thiệu đào tạo

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 04/04/2019Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 04/04/2019


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Năm (ngày 04/4/2019) cho các học viên K2015 và K2016 theo danh sách như sau:

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Phan Thùy Linh

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Vũ Hoàng Ngọc Khuê

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Nguyễn Phan Ngọc Tú

10h00 - 11h00

Phòng họp

 

 

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Thị Tuyết Mai

8h00 - 9h00

Phòng học 4

2

 Trần Thị Thu Trang

9h00 - 10h00

Phòng học 4

3

 Nguyễn Trần Bảo Nguyên

10h00 - 11h00

Phòng học 4

Thông tin khác