Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề 2 (LATS) - NCS Lê Tân CươngSinh hoạt học thuật Chuyên đề 2 (LATS) - NCS Lê Tân Cương


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Lê Tân Cương với chuyên đề 2: “Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển do nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội từ lục địa" thuộc đề tài: Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ "

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Lê Tân Cương

Thời gian                                  : 9h00,  thứ Tư, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Hình thức                                  : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác