Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLTN&MT khóa 2020 – nhóm học viên thuộc tỉnh Bà rịa - Vũng tàu (đợt 3)Đây được xem là một trong những nhóm học viên cao học đầu tiên được Viện thực hiện đào tạo theo “địa chỉ” địa phương thành công.


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, thứ Bảy, ngày 16/9/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho gần 20 học viên cao học khóa 2020 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT), đây là các học viên đang công tác tại Sở Ban ngành ở tỉnh Bà rịa – Vũng tàu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (đợt 3) và một số học viên khác. Tham gia các Hội đồng đánh giá luận văn có các nhà khoa học trong và ngoài Viện (GS.TS. Lê Thanh Hải, PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Thái Vũ Bình, TS. Đỗ Thị Thu Huyền, TS. Đào Phú Quốc, TS. Nguyễn Hải Âu, TS. Hồ Minh Dũng, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, PGS.TS. Vũ Văn Nghị, PGS.TS. Trương Thanh Cảnh, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, TS. Nguyễn Văn Hồng và TS. Nguyễn Đình Vượng).

 

 

 

 

Hình 1: Các học viên bảo vệ LVTN trước Hội đồng

 

Các luận văn Thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đều là các luận văn theo chương trình định hướng ứng dụng. Các luận văn đã thực hiện nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững trong quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhà máy thép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến môi trường không khí xung quanh bằng mô hình TAPM – AERMOD và tính khoảng cách an toàn môi trường đối với khu vực không khí xung quanhỨng dụng GIS và AHP phân vùng không gian khai thác sử dụng bền vững không gian biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ứng dụng mô hình GRAM đánh giá rủi ro chất lượng nước dưới đất huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Ứng dụng giải thuật Fuzzy Logic xây dựng bản đồ sức tải môi trường tại khu vực sông Thị Vải; Nghiên cứu xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Ứng dụng công cụ i-Tree Eco để ước tính lợi ích kinh tế và môi trường của cây xanh đô thị tại thành phố Vũng Tàu; Điều tra, đánh giá khả năng chịu tải và hạn ngạch xả thải vào lưu vực hồ Sông Ray phục vụ cấp nước sinh hoạt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đánh giá hiện trạng và đề xuất nâng cấp mạng lưới quan trắc môi trường không khí, Ứng dụng thống kê đa biến và phân tích chi phí lợi ích (CBA) lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi cảnh quan và môi trường phù hợp cho vùng khai thác vật liệu san lấp Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,...và một số đề tài thực hiện ở các địa phương khác như Đồng Nai, Bình Định,....với nhiều công cụ được sử dụng trong nghiên cứu như AHP, GIS, GRAM, mô hình MIKE/NAM, mô hình TAPM-AERMOD,..  

 

 

 

Hình 2: Các học viên bảo vệ LVTN trước Hội đồng

 

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của ĐHQG-HCM. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở địa bàn nơi học viên thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

 

 

 

Hình 3: Hội đồng và học viên chụp hình chung sau khi kết thúc buổi bảo vệ LVTN

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của tỉnh BR-VT nói riêng và đất nước nói chung.

 

Các luận văn hoàn chỉnh học viên có thể tham khảo tại thư viện của Viện.

Thông tin khác