Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành KTMT khóa 2020 – nhóm học viên thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco)Đây được xem là một trong những nhóm học viên cao học đầu tiên được Viện MT&TN thực hiện đào tạo theo “địa chỉ”.


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, thứ Sáu, ngày 04/8/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 17 học viên cao học khóa 2020 ngành Kỹ thuật môi trường (KTMT), đây là các học viên đang công tác thuộc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco). Tham gia hội đồng đánh giá đề tài luận văn có các nhà khoa học trong và ngoài Viện.

 

 

Hình 1: Các học viên bảo vệ LVTN trước Hội đồng

 

Các luận văn Thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đều là các luận văn theo chương trình định hướng ứng dụng. Các luận văn đã thực hiện nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặt biệt trong lĩnh vực cấp nước bao gồm: cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước,… trên địa bàn các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều công cụ được sử dụng trong nghiên cứu như mô hình waterGEMS, mô hình Epanet, SANN, SARIMA,… nhằm đánh giá và dự báo các giải pháp giảm thất thoát nước,…

 

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của ĐHQG-HCM. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở địa bàn nơi học viên thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, bên canh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của đất nước.

 

 

Hình 2: Hội đồng và học viên chụp hình chung sau khi kết thúc buổi bảo vệ LVTN

 

Các luận văn hoàn chỉnh học viên có thể tham khảo tại thư viện của Viện.

 

Một số hình ảnh về bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 04/8/2023.

 

 

Thông tin khác