Trang chủ Đào tạo Tin tức - Thông báo

Viện MT & TN tham gia tư vấn tuyển sinh SĐH tại Bến Tre, Tây Nguyên và Tp. HCMViện MT & TN tham gia tư vấn tuyển sinh SĐH tại Bến Tre, Tây Nguyên và Tp. HCM


Trong chương trình tư vấn tuyển sinh SĐH chung của ĐHQG-HCM, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tham gia tư vấn TSSĐH tại các địa phương, cụ thể tại Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) ngày 01/8/2018, Tây nguyên (ĐH Tây Nguyên) ngày 10/8/2018 và TP.HCM (ĐH Quốc Tế - cơ sở 2) ngày 17/8/2018.

Một số hình ảnh công tác tư vấn tuyển sinh SĐH của Viện MT&TN:

- Tại Bến Tre (Phân hiệu ĐHQG-HCM) ngày 01/8/2018:

 

 

- Tại Tây nguyên (ĐH Tây Nguyên) ngày 10/8/2018: 

 

- Tại TP.HCM (ĐH Quốc Tế - cơ sở 2) ngày 17/8/2018:

 

Thông tin khác