Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Thông báo v/v nộp đề cương LVTN chỉnh sửa K2016 đợt 2Thông báo v/v nộp đề cương LVTN chỉnh sửa K2016  đợt 2


Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/Chị HVCH đã được Hội đồng thông qua đề cương luận văn tốt nghiệp (bảo vệ ngày 16/4/2018) như sau:

-         Chỉnh sửa đề cương theo góp ý của Hội đồng (theo biên bản);

-         Nộp cho phòng Đào tạo:

o   02 cuốn đề cương đã chỉnh sửa có chữ ký của CBHD;

o   01 bản giải trình có chữ ký của CBHD và Chủ nhiệm ngành;

-         Xuất trình biên lai nộp lệ phí thực hiện luận văn tốt nghiệp cho phòng Đào tạo để Viện có căn cứ ra quyết định giao tên đề tài luận văn.

Các biểu mẫu vui lòng download tại địa chỉ: http://www.hcmier.edu.vn/vn/subnews.asp?cat1id=1&cat2id=58

Thời hạn nộp đến hết ngày 02/5/2018.

Trân trọng.

Thông tin khác