Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trương Công PhúThông báo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trương Công Phú với đề tài: Xây dựng phương pháp luận đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp cấp Huyện: Trường hợp nghiên cứu Tỉnh Tây Ninh ”.

 

Chuyên ngành                     :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành          :  62.85.01.01

Người hướng dẫn               :  PGS.TS. Chế Đình Lý

                                                 PGS.TS. Bùi Xuân An
Thời gian                             :  14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM.

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác