Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM cho NCS Trần Thị KimThông báo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Trần Thị Kim với đề tài:Xây dựng mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát và hình thái đáy trong hệ tọa độ cong – áp dụng tính toán cho một số trường hợp ở đồng bằng sông Cửu Long”.

 

Ngành                                  :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                            :  9.85.01.01

Người hướng dẫn              :  GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng

                                                GS.TS. Nguyễn Văn Phước

Thời gian                             :  8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác