Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM cho NCS Lê Tân CươngThông báo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Lê Tân Cương với đề tài: Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ ".

Ngành                                  :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                            :  9.85.01.01

Người hướng dẫn              :  GS.TS. Nguyễn Văn Phước

                                                PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân

Thời gian                             :  13 giờ 30, Thứ Năm, ngày 08 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác