Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao học, Học kỳ III Khóa 2017Thời khóa biểu Cao học, Học kỳ III Khóa 2017 


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 12/8/2019 đến 28/10/2019

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

2

18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị và KCN (30 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 2 12/8/2019- 28/10/2019

3

18h00 – 21h00

Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

2

13/8/2019- 22/10/2019

4 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý và phục hồi ô nhiễm môi trường đất (30 tiết)

TS. Phạm Thị Thu Hằng

2 14/8/2019- 23/10/2019
5 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn (30 tiết) PGS.TS. Đinh Xuân Thắng 2 15/8/2019- 24/10/2019
6 18h00 – 21h00 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong KTMT (30 tiết) PGS.TS. Huỳnh Đại Phú 2 16/8/2019- 25/10/2019
CN  07h15 - 11h35 An toàn, Sức khỏe và Môi trường (30 tiết) TS. Mai Thị Thu Thảo 3 18/8/2019- 29/9/2019

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 13/8/2019 đến 27/11/2019

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

3

18h00 – 21h00

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên (30 tiết)

TS. Lê Phát Quới

3

13/8/2019- 22/10/2019

4

18h00 – 21h00

Mô hình hóa môi trường (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

TS. Hồ Minh Dũng

TS. Nguyễn Hải Âu

3

14/8/2019- 27/11/2019

5 18h00 – 21h00 Quản lý tài nguyên nước dưới đất (30 tiết) TS. Trịnh Bảo Sơn 3 15/8/2019- 24/10/2019
6 18h00 – 21h00 Kỹ thuật đánh giá tài nguyên và môi trường (30 tiết)

TS. Nguyễn Thanh Hùng

3 16/8/2019- 25/10/2019
CN  07h15 - 11h35 An toàn, Sức khỏe và Môi trường (30 tiết) TS. Mai Thị Thu Thảo 3 18/8/2019- 29/9/2019
CN 13h00 – 17h00 Mâu thuẫn và hòa giải môi trường (30 tiết) GS.TS. Bùi Cách Tuyến 3 18/8/2019- 29/9/2019

Ghi chú: Môn Quản lý môi trường đô thị sẽ có thông báo lịch học sau. 

Thông tin khác