Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao Học học kỳ 2 khóa 2017 - Bổ sungThời khóa biểu Cao Học học kỳ 2 khóa 2017 - Bổ sung


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 20/12/2018 đến 23/02/2019

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

5

18h00 – 21h00

GIS và Viễn thám ứng dụng (30 tiết)

TS. Nguyễn Hoàng Anh

3

20/12/2018- 10/01/2019

7 7h15 – 11h35

GIS và Viễn thám ứng dụng (30 tiết)

TS. Nguyễn Hoàng Anh

3 22/11/2018- 12/01/2019
7 13h00 – 17h00

Năng lượng và phát triển bền vững (30 tiết)

TS. Đỗ Thị Thu Huyền

3 29/12/2018- 23/02/2019

Thông tin khác