Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao học học kỳ 2 - Khóa 2017Thời khóa biểu Cao học học kỳ 2 - Khóa 2017


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 11/10/2018 đến 13/12/2018

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

5

18h00 – 21h00

Kỹ thuật xử lý CTR và CTNH (30 tiết)

PGS.TS. Lê Đức Trung

1

11/10/2018- 13/12/2018

7 7h15 – 11h35

Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý (30 tiết)

PGS.TS. Mai Tuấn Anh

4 13/10/2018- 24/11/2018
7 13h00 – 17h00

Ô nhiễm mùi và công nghệ xử lý mùi (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 1 13/10/2018- 24/11/2018
CN 7h15 – 11h35

Kỹ thuật xử lý chất thải bằng nhiệt (30 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước 1 04/11/2018- 09/12/2018
CN 13h00 – 17h00

Kỹ thuật xử lý bùn thải (30 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước 1 04/11/2018- 09/12/2018

Ghi chú: 

Lịch học môn Tham quan thực địa sẽ có thông báo sau khi có thông tin cụ thể về ngày đi và nơi đến tham quan.

Lịch học 02 môn Thực nghiệm xử lý chất thải; Thực hành QT&PTMT sẽ thông báo sau.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 11/10/2018 đến 15/12/2018

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

5

18h00 – 21h00

Độc học môi trường (30 tiết)

TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều

4

11/10/2018- 13/12/2018

6

18h00 – 21h00

BĐKH và Tăng trưởng xanh (30 tiết)

PGS. TS. Hồ Quốc Bằng

4

12/10/2018- 14/12/2018

7 7h15 – 11h35

Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý (30 tiết)

PGS. TS. Mai Tuấn Anh

4 13/10/2018- 24/11/2018
7 13h00 – 17h00

Quản lý môi trường công nghiệp (45 tiết)

GS. TS. Lê Thanh Hải

4 13/10/2018- 15/12/2018
CN 7h15 – 11h35

Qui hoạch môi trường (30 tiết)

PGS. TS. Phùng Chí Sỹ 4 14/10/2018- 25/11/2018
CN 13h00 – 17h00

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong QL TNMT (30 tiết)

TS. Nguyễn Hải Âu 4 14/10/2018- 25/11/2018

Ghi chú: Lịch học 02 môn Năng lượng và phát triển bền vững; GIS và Viễn thám ứng dụng sẽ thông báo sau.

 

 

Thông tin khác