Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu cao học, học kỳ 1 khóa 2018Thời khóa biểu cao học, học kỳ 1 khóa 2018


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 20/4/2019 đến 19/5/2019

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

7h15 – 11h35 Phương pháp NCKH (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 3 20/4/2019- 11/5/2019

7

13h00 – 17h00

Phương pháp NCKH (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến

3

20/4/2019- 11/5/2019

CN 7h15 – 11h35 Triết học (45 tiết)

TS. Đào Duy Thanh

3 21/4/2019- 19/5/2019
CN 13h00 – 17h00 Triết học (45 tiết) TS. Đào Duy Thanh 3 21/4/2019- 19/5/2019

 

Thông tin khác