Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao Học học kỳ 1 khóa 2018Thời khóa biểu Cao Học học kỳ 1 khóa 2018


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 17/12/2018 đến 17/4/2019

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

2

18h00 – 21h00 Kỹ thuật tiên tiến xử lý nước và nước thải (45 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 1 17/12/2018- 15/4/2019

3

18h00 – 21h00

Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết)

PGS.TS. Lê Đức Trung

1

18/12/2018- 12/3/2019

4 7h15 – 11h35 Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT (45 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

1 19/12/2018- 17/4/2019
7 7h15 – 11h35 Hóa KTMT nâng cao (45 tiết) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 2 22/12/2018- 09/3/2019

 Ghi chú: Lịch học 02 môn PPNCKH và Triết học sẽ thông báo sau.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 18/12/2018 đến 13/3/2019

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

3

18h00 – 21h00

Kỹ thuật QT & PTMT nâng cao (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

TS. Hồ Minh Dũng

4

18/12/2018- 12/3/2019

4

18h00 – 21h00

Nguyên lý quản lý TN&MT (30 tiết)

PGS. TS. Chế Đình Lý

4

19/12/2018- 13/3/2019

7 7h15 – 11h35 Quản lý bền vững tài nguyên nước (30 tiết) TS. Nguyễn Thanh Hùng 4 22/12/2018- 26/01/2019
7 13h00 – 17h00 Quản lý chất lượng KK và khí nhà kính (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng
TS. Hồ Minh Dũng        

4 22/12/2018- 09/3/2019

 Ghi chú: Lịch học 02 môn PPNCKH và Triết học sẽ thông báo sau.

Thông tin khác