Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao học học kỳ 1 - Khóa 2017Thời khóa biểu Cao học, HKI Khóa 2017


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 02/4/2018 đến 24/6/2018

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

2

18h00 – 21h00

Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết)

PGS.TS. Lê Đức Trung

2

02/4/2018- 18/6/2018

7 7h15 – 11h35 Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT (45 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

2 07/4/2018- 23/6/2018
7 13h00 – 17h00 Kỹ thuật tiên tiến xử lý nước và nước thải (45 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 2 07/4/2018- 23/6/2018
CN 7h15 – 11h35 Hóa KTMT nâng cao (45 tiết) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 2 08/4/2018- 24/6/2018

 Ghi chú: Lịch học 02 môn PPNCKH và Triết học sẽ thông báo sau.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 02/4/2018 đến 23/6/2018

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

2

18h00 – 21h00

Kỹ thuật QT & PTMT nâng cao (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

TS. Hồ Minh Dũng

3

02/4/2018- 18/6/2018

3

18h00 – 21h00

Nguyên lý quản lý TN&MT (30 tiết)

PGS. TS. Chế Đình Lý

3

03/4/2018- 19/6/2018

7 7h15 – 11h35 Quản lý bền vững tài nguyên nước (30 tiết) TS. Nguyễn Thanh Hùng 3 07/4/2018- 02/6/2018
7 13h00 – 17h00 Quản lý chất lượng KK và khí nhà kính (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng
TS. Hồ Minh Dũng        TS. Trần Văn Thanh

3 07/4/2018- 23/6/2018

 Ghi chú: Lịch học 02 môn PPNCKH và Triết học sẽ thông báo sau.

Thông tin khác