Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKIII Khóa 2019Thời Khóa Biểu Cao Học, HKIII Khóa 2019


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 10/4/2021 đến 30/5/2021

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

7h15 – 11h35 An toàn, sức khỏe và môi trường  (30 tiết) TS. Mai Thị Thu Thảo 4 10/4/2021- 29/5/2021

7

13h00 – 17h00

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn (30 tiết)

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

1

10/4/2021- 29/5/2021

CN 7h15 – 11h35 Ứng dụng công nghệ vật liệu trong KTMT (30 tiết)

PGS.TS. Huỳnh Đại Phú

1 11/4/2021- 30/5/2021
CN 13h00 – 17h00  Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị và KCN (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Phước Dân 4 11/4/2021- 30/5/2021

Ghi chú: Các môn học còn lại (Anh văn 2, Ứng dụng công nghệ màng trong xử lý nước và nước thải) sẽ có thông báo lịch học sau.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 10/4/2021 đến 30/5/2021

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

7 7h15 – 11h35 An toàn, sức khỏe và môi trường (30 tiết)

TS. Mai Thị Thu Thảo

4 10/4/2021- 29/5/2021

7

13h00 – 17h00

Đánh giá rủi ro môi trường (30 tiết)

PGS.TS. Chế Đình Lý

4

10/4/2021- 29/5/2021

CN 7h15 – 11h35 Quản lý tài nguyên nước dưới đất (30 tiết) TS. Trịnh Bảo Sơn 4 11/4/2021- 30/5/2021
CN 13h00 – 17h00 Kỹ thuật xử lý nước thải đô thị và KCN (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Phước Dân

4 11/4/2021- 30/5/2021

Ghi chú: Các môn học còn lại (Quản lý môi trường đô thị, Anh văn 2, Kinh tế TN&MT, Mâu thuẫn và hòa giải môi trường) sẽ có thông báo lịch học sau.

Thông tin khác