Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKII Khóa 2019TKB Cao Học, HKII Khóa 2019


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/10/2020 đến 20/12/2020

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

8h00 – 12h00 Ô nhiễm mùi và công nghê xử lý mùi  (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 1 03/10/2020- 14/11/2020

7

13h00 – 17h00

Kỹ thuật xử lý CTR và CTNH (30 tiết)

PGS.TS. Lê Đức Trung

1

03/10/2020- 14/11/2020

CN 8h00 – 12h00 Xây dựng dự án bảo vệ TN&MT (30 tiết)

PGS.TS. Đinh Xuân Thắng

1 04/10/2020- 15/11/2020
CN 13h00 – 17h00  Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý (30 tiết) PGS.TS. Mai Tuấn Anh 1 04/10/2020- 20/12/2020

Ghi chú: Các môn học còn lại (Thực nghiệm xử lý chất thải, Anh văn 1, Kỹ thuật xử lý chất thải bằng nhiệt, Kỹ thuật xử lý bùn thải) sẽ có thông báo lịch học sau.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/10/2020 đến 15/11/2020

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

7 8h00 – 12h00 DSS trong quản lý TN&MT (30 tiết)

TS. Nguyễn Hải Âu

4 03/10/2020- 14/11/2020

7

13h00 – 17h00

GIS và Viễn thám ứng dụng (30 tiết)

TS. Nguyễn Hoàng Anh

4

03/10/2020- 14/11/2020

CN 8h00 – 12h00 Qui hoạch môi trường (30 tiết) PGS.TS. Phùng Chí Sỹ 4 04/10/2020- 15/11/2020
CN 13h00 – 17h00 Kỹ thuật sinh thái (30 tiết)

TS. Thái Vũ Bình

4 04/10/2020- 15/11/2020

Ghi chú: Các môn học còn lại (Quản lý môi trường công nghiệp, Anh văn 1, Năng lượng và phát triển bền vững, Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý) sẽ có thông báo lịch học sau.

Thông tin khác