Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC, HKII KHÓA 2018THỜI KHÓA BIỂU CAO HỌC, HKII KHÓA 2018


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/8/2019 đến 21/10/2019

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

2

18h00 – 21h00 Ô nhiễm mùi và công nghệ xử lý mùi (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 1 05/8/2019- 21/10/2019

3

18h00 – 21h00

Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý (30 tiết)

PGS.TS. Mai Tuấn Anh

1

06/8/2019- 15/10/2019

4 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý bùn thải (30 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

1 07/8/2019- 16/10/2019
5 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại (30 tiết) PGS.TS. Lê Đức Trung 1 08/8/2019- 17/10/2019
6 18h00 – 21h00 Kỹ thuật xử lý chất thải bằng nhiệt (30 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 1 09/8/2019- 18/10/2019
7 7h15 – 11h35 Anh văn 1 (30 tiết) ThS. Huỳnh Thị Thái Hòa 4 03/8/2019- 14/9/2019

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 03/8/2019 đến 22/10/2019

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

2

18h00 – 21h00

Quản lý tài nguyên đất (30 tiết)

TS. Lê Phát Quới

4

05/8/2019- 21/10/2019

3

18h00 – 21h00

Ô nhiễm nước ngầm và kỹ thuật xử lý (30 tiết)

PGS.TS. Mai Tuấn Anh

4

06/8/2019- 15/10/2019

5 18h00 – 21h00 GIS và Viễn thám ứng dụng (30 tiết) TS. Nguyễn Hoàng Anh 4 15/8/2019- 22/10/2019
6 18h00 – 21h00 Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh (30 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng   

4 09/8/2019- 18/10/2019
7 7h15 – 11h35 Quản lý môi trường công nghiệp (45 tiết) GS.TS. Lê Thanh Hải 3 03/8/2019- 05/10/2019
7 13h00 – 17h00 Anh văn 1 (30 tiết) ThS. Huỳnh Thị Thái Hòa 4 03/8/2019- 14/9/2019
CN 7h15 – 11h35 Năng lượng và phát triển bền vững (30 tiết) TS. Đỗ Thị Thu Huyền 4 04/8/2019- 15/9/2019
CN 13h00 – 17h00 Quy hoạch môi trường (30 tiết) PGS.TS. Phùng Chí Sỹ 4 04/8/2019- 15/9/2019

Thông tin khác