Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2020 (lớp QLTN&MT)Thời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2020 (lớp QLTN&MT)


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 10/4/2021 đến 26/6/2021

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

7 7h15 – 11h35 Quản lý bền vững tài nguyên nước (30 tiết)

TS. Nguyễn Thanh Hùng

2 10/4/2021- 05/6/2021

7

13h00 – 17h00

Quản lý chất lượng không khí và khí nhà kính (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

TS. Hồ Minh Dũng

2

10/4/2021- 26/6/2021

CN 7h15 – 11h35 Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường (30 tiết) PGS.TS. Chế Đình Lý 2 11/4/2021- 06/6/2021
CN 13h00 – 17h00 Kỹ thuật quan trắc và phân tích môi trường nâng cao (30 tiết)

TS. Hồ Minh Dũng

2 11/4/2021- 06/6/2021

Thông tin khác