Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2020 (lớp KTMT)Thời Khóa Biểu Cao Học


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên (142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM)

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 25/9/2020 đến 06/12/2020

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

6 8h00 – 12h00 Hóa KTMT nâng cao PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 3 25/9/2020- 30/10/2020
6 13h00 – 17h00 Hóa KTMT nâng cao PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng 3 25/9/2020- 30/10/2020
7 8h00 – 12h00 Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết) PGS.TS. Lê Đức Trung 3 26/9/2020- 07/11/2020
7 13h00 – 17h00 Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT (45 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 3 26/9/2020- 05/12/2020
CN 8h00 – 12h00 Kỹ thuật tiên tiến xử lý nước và nước thải (45 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

3 27/9/2020- 06/12/2020

Ghi chú: Môn Triết học và PP NCKH sẽ có thông báo lịch học sau.

Thông tin khác