Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2019Thời khóa biểu:


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên (142 Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM)

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG; QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 14/12/2019 đến 12/01/2020

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

7h15 – 11h35 Phương pháp NCKH (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 3 14/12/2019- 04/01/2020
7 13h00 – 17h00 Phương pháp NCKH (30 tiết) PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến 3 14/12/2019- 04/01/2020
CN 7h15 – 11h35 Triết học (45 tiết)

TS. Đào Duy Thanh

3 15/12/2019- 12/01/2020
CN 13h00 – 17h00 Triết học (45 tiết) TS. Đào Duy Thanh 3 15/12/2019- 12/01/2020

Ghi chú: Các môn học còn lại của HKI sẽ có thông báo lịch học sau.

Thông tin khác