Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu Cao học, HKI Khóa 2017 (bổ sung)Thời khóa biểu Cao học, HKI Khóa 2017 - Bổ sung


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 07/7/2018 đến 05/8/2018

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

7h15 – 11h35

PP Nghiên cứu khoa học (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến

3

07/7/2018- 21/7/2018

7

13h00 – 17h00

PP Nghiên cứu khoa học (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến

3

07/7/2018- 21/7/2018

CN 7h15 – 11h35

Triết học (45 tiết)

TS. Đào Duy Thanh

3 08/7/2018- 05/8/2018
CN 13h00 – 17h00

Triết học (45 tiết)

TS. Đào Duy Thanh

3 08/7/2018- 05/8/2018

 

Thông tin khác