Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật LATS của NCS Ngô Ngọc Hoàng GiangSinh hoạt học thuật LATS của NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngô Ngọc Hoàng Giang với đề tài:  Phát triển khung tiếp cận triển khai hệ thống thoát nước bền vững phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh".

 

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Ngô Ngọc Hoàng Giang

Thời gian                                      : Lúc 14h00, thứ Năm, ngày 04 tháng 7 năm 2024.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác