Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật LATS của NCS Lê Tân CươngSinh hoạt học thuật LATS của NCS Lê Tân Cương


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Tân Cương với đề tài: Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ "

 

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Lê Tân Cương

Thời gian                                      : Lúc 14h00, thứ Năm, ngày 06 tháng 4 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác