Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật LATS - NCS Nguyễn Hiền ThânSinh hoạt học thuật LATS:


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Thân với đề tài:  Đánh giá và dự đoán chất lượng nước bằng mạng nơron nhân tạo – Trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai ”.

Chuyên ngành                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành            : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện  : Nguyễn Hiền Thân

Thời gian                                : Lúc 13h30,  thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

 Địa điểm                                : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                 142 Tô Hiến Thành,  P.14, Quận 10,  TP. Hồ Chí Minh.

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác