Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang và NCS Hồ Thị Thiên KimSinh hoạt học thuật Chuyên đề (LATS) - NCS Ngô Ngọc Hoàng Giang và NCS Hồ Thị Thiên Kim


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho các nghiên cứu sinh sau:

 

1. Nghiên cứu sinh Hồ Thị Thiên Kim với chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu thuộc đề tài Xây dựng mô hình phát triển công – nông nghiệp nhằm đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân và bảo vệ nguồn nước khu vực kênh năng tỉnh Tiền Giang .

Ngành                                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Hồ Thị Thiên Kim

Thời gian                                  : 13h30,  thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Hình thức                                 : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

 

2. Nghiên cứu sinh Ngô Ngọc Hoàng Giang với chuyên đề 2: Đánh giá rủi ro ngập lụt đô thị hiện tại và tương lai tại TP. Hồ Chí Minh thuộc đề tài Phát triển khung tiếp cận triển khai hệ thống thoát nước bền vững phục vụ giảm nhẹ rủi ro ngập lụt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh .

Ngành                                       : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Ngô Ngọc Hoàng Giang

Thời gian                                  : 15h00,  thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Hình thức                                 : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác