Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 3 LATS của NCS Lê Minh HảiSinh hoạt học thuật chuyên đề 3 LATS của NCS Lê Minh Hải:


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Lê Minh Hải với chuyên đề 3: Tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực tại tỉnh Gia Lai”, thuộc đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Lê Minh Hải

Thời gian                                      : Lúc 15h00, thứ Năm, ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác