Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề 3 - NCS Võ Văn GiàuSinh hoạt học thuật Chuyên đề 3 - NCS Võ Văn Giàu


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Võ Văn Giàu với chuyên đề 3: Mô hình quy hoạch mục tiêu nhằm quản lý môi trường của chuỗi sản xuất ngành khoai mì” thuộc đề tài LATS: “Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp quản lý môi trường tối ưu cho chuỗi sản xuất khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Chuyên ngành                         : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 62850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Võ Văn Giàu

Thời gian                                  : 13h30,  thứ Sáu, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Hình thức                                  : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác