Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS của NCS Nguyễn Trần Phú ThịnhSinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS của NCS Nguyễn Trần Phú Thịnh


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Phú Thịnh với chuyên đề 1: Tổng quan quy hoạch đô thị, định hướng quy hoạch đô thị thành phố Thủ Đức” thuộc đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với ngập lụt và biến đổi khí hậu”.

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Nguyễn Trần Phú Thịnh

Thời gian                                      : Lúc 13h30, thứ Năm, ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác