Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề 1 (LATS)- NCS Lê Minh HảiSinh hoạt học thuật Chuyên đề 1 (LATS) - NCS Lê Minh Hải


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Lê Minh Hải với chuyên đề 1: Tổng quan nghiên cứu” thuộc đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực: trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai”

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Lê Minh Hải

Thời gian                                  : 15h30,  thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Hình thức                                  : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác